• Fra eldst til yngst – fra barns perspektiv. 

      Berget, Inger Kari (Bachelor thesis, 2016)
      Norsk: Denne bacheloroppgaven handler om barns opplevelser av overgangen fra barnehage til skole, og i hvilken grad de opptrer som subjekter i denne overgangen. Jeg har jobbet ved begge institusjonene og var derfor opptatt ...