• Anerkjennende væremåte i samspill med barnet. 

      Brenna, Rikarda (Bachelor thesis, 2016)
      Norsk: Temaet for denne bacheloroppgaven er anerkjennende væremåte i relasjonen voksen-barn i barnehagen. Resultatene viser at anerkjennelse handler om respekt og lydhørhet for barnets egne erfaringer og opplevelser, ...