• Forståelser av barns medvirkning. 

      Fonsdal, Hedda (Bachelor thesis, 2017)
      Norsk: Denne bacheloroppgaven søker etter forståelser av begrepet barns medvirkning og hvordan dette praktiseres. Ved å bruke kvalitativ metode har jeg gjennom intervju innhentet datamateriale fra barnehagefeltet. De tre ...