• Overgangen barnehagen - skole 

      Foss, Laila Olsen (Bachelor thesis, 2018)
      Norsk: I denne bacheloroppgaven har jeg valgt å se nærmere på overgangen mellom barnehage- skole for å kunne besvare problemstillingen min: «Hva legges vekt på av pedagoger i barnehagen og skolen for å fremme en god ...