• Likestilling i barnehagen. 

      Fritz, Susanne Wang (Bachelor thesis, 2017)
      Norsk: Gjennom dette studiet har jeg blitt mer og mer opptatt av likestilling, og arbeidet med dette i barnehagen. Denne oppgaven handler om alt som har med arbeidet med likestilling i barnehagen, på bakgrunn av ...