• Balanseferdigheter blant 2-åringer i to forskjellige barnehager. 

      Frydenlund, Vilde (Bachelor thesis, 2016)
      Norsk: Barnehagens innhold og oppgaver er en viktig brikke i barns utvikling. Denne oppgaven tar for seg barns fysiske utvikling, grovmotorikk og balanseferdighet. Datainnsamlingen har foregått i to forskjellige barnehager ...