• Det første møtet. 

      Hagen, Silje Eikemo (Bachelor thesis, 2017)
      Norsk: Hensikten med denne bacheloroppgaven var å søke etter teori og empiri rundt min problemstilling ”hvordan kan jeg som pedagogisk leder, sammen med barnehagen, sørge for et trygt første møte for ett- og toåringer?”. ...