• Samarbeid med minoritetsspråklige foreldre. 

      Hov, Christina Vanghagen Løvald (Bachelor thesis, 2016)
      Norsk: Dette er en bacheloroppgave i foreldresamarbeid ved Høgskolen i Hedmark. Formålet med oppgaven har vært å belyse det samarbeidet som er mellom hjem og barnehage med minoritetsspråklige foreldre. For å få frem dette ...