• Barns integritet og kartlegging. 

      Husås, Anita Renee Efraimsen (Bachelor thesis, 2017)
      Norsk: I denne bacheloroppgaven tar jeg opp temaet barns integritet og kartlegging, der jeg har valgt å fokusere på barna i kartleggingssituasjonen. For å finne ut av min problemstilling: Hvordan kan barnehagelæreren bruke ...