• Barnehagelærerens arbeid med trygghet og nære relasjoner. 

      Huset, Trine (Bachelor thesis, 2016)
      Norsk: Dette er en bacheloroppgave i barnehagelærerutdanningen. Oppgavens formål er å utvikle kunnskaper om barnehagelærerens arbeid med trygghet og relasjonsbygging, og er basert på følgende problemstilling: «På hvilken ...