• Naturen og nærmiljøet rundt barnehagen. 

      Ingberg, Ida (Bachelor thesis, 2016)
      Norsk: Jeg jobbet meg gjennom oppgaven ut fra problemstillingen min: Hvordan stiller personalet seg til bruken av naturen og nærmiljøet rundt barnehagen? Jeg har belyst teori innen styringsdokumenter, personalet, naturen ...