• Skriftspråkstimulering i barnehagen. 

      Jørgensen, Julie (Bachelor thesis, 2017)
      Norsk: I denne bacheloroppgaven tar jeg for meg skriftspråkstimulering i barnehagen. Jeg går blant annet inn på sosiokulturell teori, emergent literacy, teori om språklig bevissthet og generelt litt om skriftspråkstimulering ...