• Barns risikolek 

      Jonsen, Silje Rohaugen (Bachelor thesis, 2018)
      Norsk: Formålet med denne bacheloroppgaven er å se på hvordan utvalgte barnehager legg til rette for risikolek på barnehagens uteområder. I tider hvor sikkerhet har fått mye oppmerksomhet, kan det være nyttig å vite hvordan ...