• Minoritetsbarns kultur i barnehagen. 

      Moen, Therese Karina (Bachelor thesis, 2016)
      Norsk: Jeg har sett nærmere på begrepene identitet, habitus, ressursorientert/problemorientert tilnærming til mangfold, inkluderende fellesskap, anerkjennelse, voksenrollen og barnehagen som en kulturell møteplass i ...