• Pedagogisk ledelse av ansatte i barnehagen med kvalitativt fokus 

      Sørensen, Birgitte (Bachelor thesis, 2018)
      Norsk: Denne bacheloroppgaven handler om hvordan man som pedagogisk leder i barnehagen kan utføre sin profesjonsrolle på en god måte ovenfor sine medarbeidere, for å oppnå bedre kvalitet i barnehagen. Jeg vil i oppgaven ...