• Relasjonskompetanse – grunnlaget for god kommunikasjon. 

      Simon, Julie (Bachelor thesis, 2016)
      Norsk: Hvordan kan personalet ha god kommunikasjon i hente- og bringesituasjoner med alle foreldre? Det er sant at det alltid vil være noen foreldre som det er utfordrende å ha et positivt samarbeid med. Likevel mener ...