• Voksenrollen i barns kroppslige lek. 

      Stenseng, Ivar (Bachelor thesis, 2016)
      Norsk: I denne oppgaven tar jeg for meg voksenrollen i barnehagebarns kroppslige lek. Den kroppslige leken er en stor del av barnas hverdag i barnehagen. Hvordan barnehagens ansatte ser på denne typen lek er viktig for ...