• Friluftsliv og motorikk i barnehagehverdagen. 

      Strøm, Liv (Bachelor thesis, 2016)
      Norsk: I denne oppgaven har jeg forsøkt å finne ut om friluftsliv i barnehagen, har noe å si for de minste barnas motoriske kompetanse. Jeg har tatt for meg barn i alderen 1-3 år, som går i en tradisjonell barnehage. I ...