• Barnehagelærere og stamming: Erfaringer og oppfatninger. 

      Vernang, Daniel (Bachelor thesis, 2016)
      Norsk: I denne bacheloroppgaven tar jeg opp temaet stamming i barnehagen. Erfaringene og oppfatningene til barnehagelærere er det som blir lagt fokus på, i lys av stamming hos barnehagebarn. Problemstillingen er hvordan ...