• Utagerende barn og sosial kompetanse 

      Vestengen, Linda Katrine (Bachelor thesis, 2018)
      Norsk: I denne oppgaven har jeg hatt fokus på sosial kompetanse og hvilken rolle de voksne har for å inkludere de utagerende barna i barnegruppen. Min problemstilling er: Hvordan kan barnehagepersonalet benytte seg av ...