• Tilvenning i barnehage – en utfordring. 

      Volan, Mathilde Elisabeth Electa (Bachelor thesis, 2016)
      Norsk: Utgangspunkt for min bacheloroppgave var at jeg ville finne noen svar på hvordan barnehagen kan legge til rette for en best mulig tilvenning for ettåringer. Som metode har jeg brukt perspektiver fra Gilles Deleuze ...