• Kvalitet og ledelse i barnehagen - en organisasjonsutfordring. 

      Vold, Andreas Lund (Bachelor thesis, 2016)
      Norsk: Denne oppgaven fokuserer på hvordan ledelse basert på blant annet ytre motivasjon og strenge dokumentasjonskrav kan gi implikasjoner for prosesskvaliteten i norske barnehager. Gjennom analyse av teori og forskning ...