• Gutter og bøker i barnehagen. 

      Rype, Øyvind (Bachelor thesis, 2016)
      Norsk: Oppgaven min er basert på forskning som har kartlagt resultatene fra internasjonale leseprøver. Resultatene peker med noen unntak, i jentenes favør. Hvorfor er det slik? Biologer og kognitive forskere hevder at ...