• Tilvenning for de yngste barna i barnehagen. 

      Pettersen, Ina (Bachelor thesis, 2016)
      Norsk: De yngste barnas tilvenning i barnehage er et lite belyst tema innen pensum for barnehagelærere. Denne oppgaven tar for seg viktigheten i et trygt førstemøte med barnehagen og deres ansatte, både for barn og foreldre. ...