• Bokutvalget i barnehagen 

      Riise, Camilla Semb (Bachelor thesis, 2016)
      Norsk: Jeg har i denne bacheloroppgaven valgt å se nærmere på bokutvalget i barnehagen, og hvilke holdninger som ligger til grunn hos pedagogene i barnehagen. I innledningen introduserer jeg til temaet bokutvalget i ...