• Det estetiske rommet og de yngste barna. 

   Kogstad, Lillian (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: I denne bacheloroppgaven har jeg gjort rede for ulike teoretikeres syn på det fysiske miljøets betydning for de yngste barna. Jeg har også sett på sammenhengen mellom de ulike teoriene, og forsøkt å svare på ...
  • «Spor av inntrykk, spor av uttrykk. - Et bildebokprosjekt». 

   Suhr, Anette Sætermo (Bachelor thesis, 2018)
   Norsk: Jeg har i denne oppgaven laget ei billedbok for de yngste hvor jeg har forsøkt å se boka som et estetisk produkt – altså noe som engasjerer sanser og følelser, fremfor et instrument for språklæring eller ren ...