• Du, den reven der, er det bokstaven A? Leseaktiviteter- et godt grunnlag for språkutvikling. 

   Larsen, Aud Berith (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Hvordan kan arbeid med leseaktiviteter i barnehagen bidra til å støtte barns språkutvikling? Det er problemstillingen jeg valgte å arbeide med. Hensikten med oppgaven var å øke mine kunnskaper innen leseaktiviteter ...
  • Gutter og bøker i barnehagen. 

   Rype, Øyvind (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Oppgaven min er basert på forskning som har kartlagt resultatene fra internasjonale leseprøver. Resultatene peker med noen unntak, i jentenes favør. Hvorfor er det slik? Biologer og kognitive forskere hevder at ...