• Foreldresamarbeid når barn opplever samlivsbrudd. 

      Nygård, Åsa Charlotta (Bachelor thesis, 2016)
      Norsk: I dag er det mange barnehagebarn som opplever samlivsbrudd i hjemmet og det er stor sannsynlighet for at barnehageansatt møter barn som gjennomgår et samlivsbrudd. Min bacheloroppgave dreier seg om foreldresamarbeid ...