• Voksenrollen og sosial kompetanse i barnehagen. 

      Westbye, Siv (Bachelor thesis, 2016)
      Norsk: Tema for denne oppgaven er hvordan personalet i barnehagen kan hjelpe barn som sliter med innagerende atferd i møte med jevnaldrende barn, slik at de får et godt samspill. Formålet med oppgaven er å sette søkelyset ...