Show simple item record

dc.contributor.authorVolan, Mathilde Elisabeth Electa
dc.date.accessioned2016-09-20T12:38:11Z
dc.date.available2016-09-20T12:38:11Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2408767
dc.descriptionBacheloroppgave, barnehagelærerutdanning, 2016.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Utgangspunkt for min bacheloroppgave var at jeg ville finne noen svar på hvordan barnehagen kan legge til rette for en best mulig tilvenning for ettåringer. Som metode har jeg brukt perspektiver fra Gilles Deleuze og Félix Guatarri sin immanensfilosofi for å utfordre utviklingspsykologiske forståelser og skape nytenkning i en til tider fastlåst pedagogisk praksis. Ved å se på de yngste barna og voksenrollen i forhold til tilvenning på nye måter, har jeg funnet ut at det alltid er viktig å åpne opp for nye tanker ved hver ny tilvenning. Gjennom en anerkjennende grunnholdning kan man stå åpen for barnets opplevelser og lære å kjenne barnet som det er – et unikt menneske.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: The initial idea for my bachelor’s thesis was to find some answers to how preschool can facilitate for a best possible adapting proses for yearlings. As method I have used perspectives from the immanence philosophy of Gilles Deleuze and Félix Guatarri to challenge developmental-psychological understandings and create new ways of thinking in an occasionally entrenched educational practice. By looking at the youngest children and which role adults play in relation to adapting in new ways, I have found that it is always important to open up for new thoughts with every new adapting process. Through an appreciative base attitude you can be open to the child’s experiences and learn to know the child as it is – a unique human being.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectBLUnb_NO
dc.subjecttilvenningnb_NO
dc.subjectbarnehagenb_NO
dc.subjectettåringernb_NO
dc.subjectimmanensfilosofinb_NO
dc.titleTilvenning i barnehage – en utfordring.nb_NO
dc.title.alternativeAdapting to preschool - a challenge.nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280nb_NO
dc.source.pagenumber30nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record