Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSander, Linn Rastad
dc.date.accessioned2016-09-27T10:36:09Z
dc.date.available2016-09-27T10:36:09Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2410918
dc.descriptionBacheloroppgave, barnehagelærerutdanning, 2016.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: I denne bacheloroppgaven har jeg tatt for meg temaet sansemotorikk i barnehagen. I min oppbygning av oppgaven har jeg lagt vekt på hva sansemotorikk er, de ulike sansene som jeg har delt inn i primær- og sekundærsanser, deretter følger sansemotorisk miljø og utvikling. Jeg avslutter med voksenrollen som belyser hvor viktig det er å ha kunnskap om barns utvikling. Jeg har lest teori og hentet data fra praksisfeltet ved hjelp av den kvalitative metoden intervju. Informantene viste at de hadde god kunnskap om hva sansemotorikk innebærer, samtidig kommer det tydelig frem i mine intervju at sansemotorikk er noe det arbeides med i barnehagen.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: In this bachelor thesis I have studied the sensorimotor stage of children in nurseries. In constructing this paper, I have emphasized what the sensorimotor stage is, the different senses divided into primary and secondary senses, followed by the proprioceptive environment and sensory development. I conclude that the adult role model illustrates how important it is to have knowledge of child development. I have read the theory and extracted data from practice using qualitative research method through interviewing. The informants had good knowledge of what skills is needed for handling the sensorimotor stage of a child in nurseries. Trough the interviews, it is clear that sensorimotoring is relevant and continuously developed.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectBLUnb_NO
dc.subjectbarnehagernb_NO
dc.subjectsansemotorikknb_NO
dc.subjectsansernb_NO
dc.subjectsansemotorisk miljønb_NO
dc.subjectpersonalets rollenb_NO
dc.titleSansemotorikk i barnehagen.nb_NO
dc.title.alternativeSensory motoring skills in kindergartens.nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280nb_NO
dc.source.pagenumber42nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel