Show simple item record

dc.contributor.authorWestbye, Siv
dc.date.accessioned2016-10-11T11:40:59Z
dc.date.available2016-10-11T11:40:59Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2414219
dc.descriptionBacheloroppgave, barnehagelærerutdanning, 2016.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Tema for denne oppgaven er hvordan personalet i barnehagen kan hjelpe barn som sliter med innagerende atferd i møte med jevnaldrende barn, slik at de får et godt samspill. Formålet med oppgaven er å sette søkelyset på de barna med innagerende atferd som dessverre blir lite nevnt og ofte oversett av både voksene og andre barn. Problemstillingen er: «Hvordan kan barnehagepersonalet fremme sosial kompetanse for 3-4 åringer, som strever med innagerende atferd i barnehagen?» Undersøkelser viser at de barn som er stille, og har innagerende atferd er så lette å ha med å gjøre at de ofte blir oversett og i noen tilfeller glemt. Resultatet viser at flere mener man må inneha en viss mengde sosial kompetanse for å fungere i samspill med andre, og for å tilegne seg den sosiale kompetansen, trenger de veiledning av personalet i blant annet det å hevde seg selv. Og da er de avhengig av anerkjennende voksne som ser barna og gir de mye positiv oppmerksomhet.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: This thesis is about how kindergarten staff can help children who struggle with internalized behavior in the face of peer children, so that they get a good interaction. The purpose of the exercise is to put the spotlight on those children with internalized behavior which unfortunately is rarely mentioned, and often overlooked by both adult and other children. The issue is: "How can kindergarten staff promote social competence for 3-4 year olds, who are struggling with internalized behavior in kindergarten? » Studies show that children who are quiet and have internalized behavior is so easy to deal with, that they are often overlooked and sometimes forgotten. The result of this thesis shows that some think one must possess a certain amount of social competence to function in collaboration with others, and to acquire social competence, they need the guidance of staff to assert themselves. And therefore they are depending on appreciative adults who see the children and, give a lot of positive attention.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectBLUnb_NO
dc.subjectsosial kompetansenb_NO
dc.subjectinnagerende barnnb_NO
dc.subjectsosialt samspillnb_NO
dc.subjectvoksenrollennb_NO
dc.subjectrolleleknb_NO
dc.titleVoksenrollen og sosial kompetanse i barnehagen.nb_NO
dc.title.alternativeThe adult role and social competence in kindergarten.nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280nb_NO
dc.source.pagenumber31nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record