• Fra «standardpakker» til individuell tilpasning 

   Granlien, Elise (Student paper, others, 2016)
   Bakgrunn: Helse– og omsorgstjenestene står overfor store utfordringer med tanke på demografisk utvikling. Antall eldre øker og flere vil få behov for hjelp fra det offentlige. Samtidig blir det færre til å utføre hjelpen. ...
  • Kaptein på egen skute - hele livet 

   Hagen, Monica; Huuse, Kristiane; Sandmoen, Maren (Student paper, others, 2016)
   Bakgrunn: Rehabilitering i hjemmet har den siste tiden fått økt oppmerksomhet. For å imøtekomme det økende behovet for pleie- og omsorgstjenester i norske kommuner, har ulike former for rehabilitering blitt etablert. Vi ...