• Skolens arbeid med å avdekke mobbing 

      Heen, Ida Marie (Master thesis, 2019)
      1. august 2017 trådte et nytt regelverk, med utgangspunkt i en endring av kapittel 9A i opplæringsloven, i kraft. Dette endrer premissene og gir klare føringer for arbeidet med et inkluderende miljø uten mobbing og andre ...