• Å by barnet opp til dans : observasjon av tidlig kommunikasjon 

      Bratlien, Gro Elisabeth S.; Granheim, Laila Helen (Master thesis, 2011)
      Bakgrunn og formål Oppgaven Å by barnet opp til dans, ser nærmere på barnets samspillsuttrykk (engasjerbarhet og aktivitetsnivå) i sammenheng med barnets språkutvikling (1-4 år). Bakgrunnen for prosjektet var en diskusjon ...