Show simple item record

dc.contributor.authorGjerdevik, Camilla Isabel
dc.contributor.authorSivertsgård, Monica
dc.date.accessioned2017-07-26T10:40:11Z
dc.date.available2017-07-26T10:40:11Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2449387
dc.descriptionBacheloroppgave sykepleie, 2017nb_NO
dc.description.abstractProblemstilling: Hvordan kan vi som sykepleiere forebygge utagerende atferd hos personer med frontotemporallappdemens på skjermet enhet? Hensikt: Oppgaven har som hensikt å gi økt kunnskap om ulike årsaker til utagering, og hvordan vi som sykepleiere kan forebygge utagerende atferd hos personer med frontotemporallappdemens. Metode: Bacheloroppgaven er en litteraturstudie, der problemstillingen er basert på et selvvalgt tema. I denne oppgaven kombinerer vi det vi mener er relevant kunnskap ut i fra pensumlitteratur, selvvalgt faglitteratur, erfaringer fra praksis, samt forskningsartikler for å besvare vår problemstilling. Teori: Teorikapittelet er bygget opp med relevant teori for å kunne besvare problemstillingen. Vi har anvendt sykepleieteoretikeren Joyce Travelbee, og hennes teori om mellommenneskelige forhold i sykepleie. Vi har også anvendt litteratur om frontotemporallappdemens, utagerende atferd, vår rolle som sykepleiere ved utagering, kommunikasjon, forebygging, miljøbehandling, etikk, samt lover og retningslinjer. Konklusjon: For å kunne iverksette forebyggende tiltak mot utagering, må vi som sykepleiere ha kunnskap og kompetanse om sykdommen, og hva som er den utløsende faktoren ved utagering. Det er viktig å tilpasse forebyggende miljøbehandlende tiltakene til hver enkelt pasient, da ikke alle tiltakene har samme effekt på alle pasienter. Gjennom litteraturstudiet har bruk av sansehage og musikk vist seg å ha en positiv effekt, på det forebyggende arbeidet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfrontotemporallappdemensnb_NO
dc.subjectutagerende atferdnb_NO
dc.subjectforebyggenb_NO
dc.subject.meshFrontotemporal Dementia
dc.subject.meshActing Out
dc.subject.meshNursing
dc.subject.meshDementia
dc.titleUtagering – når ord og handling smerternb_NO
dc.title.alternativeAggressiveness – when words and actions cause painnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808nb_NO
dc.source.pagenumber51


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record