Show simple item record

dc.contributor.authorGalaaen, Nina Hagen
dc.date.accessioned2017-10-02T09:28:23Z
dc.date.available2017-10-02T09:28:23Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2457657
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er skrevet som en del av studiet Master in Public Administration (MPA) ved Høgskolen i Innlandet, studiested Lillehammer, våren 2017. Problemstillingen for oppgaven er knyttet til NAVs bruk av humankapitalindeks (HKI) som medarbeiderundersøkelse i etaten. Jeg ser på hva HKI er, hvordan NAV tar konseptet i bruk i organisasjonen og hvilke erfaringer NAV har med HKI. HKI er en organisasjonsoppskrift som er knyttet til Human Resource Management (HRM/HR) og benyttes av mange norske organisasjoner. HKI er ikke et verdensomspennende eller globalt konsept, men et konsept som er utviklet i Norge og tilpasset norske forhold (Sandvik, 2003). Imidlertid kan HKI sies å springe ut fra, og være en del av en større idéstrømning som har global utbredelse. Sentralt i denne idéstrømningen er troen på at det er sammenheng mellom medarbeidernes engasjement og organisasjonens verdiskapning. Min tilnærming til å undersøke NAVs implementering av HKI, vil være å se det i lys av translasjonsteori, med vekt på Røviks (2007) tilnærming til denne teorien. Jeg vil studere de oversettelsene NAV gjør av HKI, og jeg ser på hvordan disse oversettelsene utvikler seg over tid. Et av hovedfunnene i oppgaven er at det skjer en endring i de oversettelsene som NAV gjør når en studerer dem over et lengre tidsrom. Ved introduksjonen av HKI inn i organisasjonen gjøres kun små endringer, og NAV kopierer konseptet. Over tid introduseres stadig større endringer, og NAV beveger seg via et modifiserende modus over mot mer radikalt oversettelsesmodus. Samtidig kan en observere at det finnes en offisiell oversettelse av HKI i tillegg til at det foregår lokale oversettelser av elementer av HKIprosessen i de lokale enhetene. Mens selve spørreundersøkelsen ikke kan endres av lokale enheter, har de stor frihet knyttet til den øvrige prosessen, som dreier seg om lokale arbeidsmiljøtiltak og oppfølging av disse. Et sentralt funn ved denne delen av oversettelsen er at elementer tones ned eller fjernes helt i de lokale enhetene. Dette medfører igjen at effekten av HKI blir begrenset til å i all hovedsak dreie seg om selve spørreundersøkelsen, mens den øvrige prosessen utelates av mange enheter.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Innlandet - Lillehammernb_NO
dc.subjecthumankapitalindeksnb_NO
dc.titleHKI i NAV - en translasjonsteoretisk studie av NAVs medarbeiderundersøkelsenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiHKInb_NO
dc.subject.nsimedarbeiderundersøkelsenb_NO
dc.subject.nsiNAVnb_NO
dc.subject.nsiHRMnb_NO
dc.source.pagenumber123nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record