Show simple item record

dc.contributor.authorAune, Marthe Svendsen
dc.date.accessioned2017-10-06T09:22:28Z
dc.date.available2017-10-06T09:22:28Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2458881
dc.descriptionBacheloroppgave folkehelse, 2017nb_NO
dc.description.abstractProblemstilling: I hvilken grad er det en sammenheng mellom eldre menneskers psykiske helse, livskvalitet og Sense of Coherence? Teori: Det rettes først fokus mot temaet eldre og begrepene biologisk, psykologisk og sosial aldring. Videre blir Eriksons teori om psykososiale faser og begrepet livskvalitet behandlet. Også temaet psykisk helse, samt psykiske lidelser blir gjort rede for. Avslutningsvis blir det gjort rede for den salutogene teorien og sentrale begreper innenfor denne, samt teori om Empowerment og Bronfenbrenners bioøkologiske modell. Metode: Litteraturstudie Resultater og diskusjon: Artiklenes funn tyder på at det kan være en sammenheng mellom psykisk helse, livskvalitet og Sense of Coherence hos eldre mennesker. Artiklenes funn peker særlig på tre forskjellige faktorer som kan ha sammenheng med dette. Det ble derfor først foretatt en diskusjon rundt hvorvidt SOC kan endres hos eldre mennesker. Teorien er sprikende når det kommer til dette spørsmålet. Det meste av empirien viser derimot at SOC kan endres hos eldre. Videre ble det diskutert rundt artiklenes funn som indikerer at sosial støtte kan være av betydning for en høy SOC, få depressive symptomer og god opplevd livskvalitet. Videre ble autonomi som forebyggende faktor når det kommer til eldre menneskers psykiske helse diskutert. Endelig blir det diskutert hvilke praktiske implikasjoner artiklenes funn, sammen med den salutogene teorien, kan ha for folkehelsearbeidet rettet mot eldre mennesker. Konklusjon: Det kan se ut til at det er en sammenheng mellom eldre menneskers psykiske helse, deres livskvalitet og Sense of Coherence. Det er likevel mye som tyder på at det trengs mer longitudinell forskning på dette området, i tillegg til mer kvalitativ forskning.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectpsykisk helsenb_NO
dc.subjecteldrenb_NO
dc.subjectlivskvalitetnb_NO
dc.subjectsalutogennb_NO
dc.subjectsense of coherencenb_NO
dc.titleEldre menneskers psykiske helse: en salutogen tilnærmingnb_NO
dc.title.alternativeThe mental health of elderly people: a salutogenic approachnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800nb_NO
dc.source.pagenumber52nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record