Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorCaplin, Michael Thomas
dc.date.accessioned2017-10-06T09:30:18Z
dc.date.available2017-10-06T09:30:18Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2458884
dc.descriptionBacheloroppgave i faglærerutdanning i musikk ved Høgskolen i Innlandet 2017.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Denne oppgaven fokuserer på sammenhengen mellom musikk og velvære sett fra et positivpsykologisk perspektiv. Jeg har ved å undersøke litteratur i fagområdene velværeforskning og musikkforskning undersøkt hvordan gjennomførelse av musikkaktiviteter kan bidra til den subjektive oppfattelsen av velvære. Min metodikk i denne oppgaven har bestått av en systematisk gjennomgang av et utvalg av litteraturen innen de aktuelle fagområdene. Studiene som er presentert i oppgaven omhandler både barn, voksne og eldre, og gir antydninger til at musikk kan virke både som emosjonsregulerende agent for å fremme positive emosjoner, at musikk kan stimulere selvtillit og en følelse av mening, samt at gjennomføring av musikkaktiviteter kan skape og forsterke gode sosiale relasjoner mellom mennesker.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: This thesis focuses on the relationship between well-being and music, viewed from a perspective of positive psychology. I have through literary review of research regarding well-being and research on music, examined how execution of a musical activity can affect subjectual perceptions of well-being. My approach on the subjects at hand has been from a purely theoretical point of view, utilizing a method of systematic literary review. The research presented here includes both children, adults and seniors and gives indications of music having an emotional self-regulatory efficacy. The results also suggest that music can rouse and stimulate both self-esteem and a sense of meaning, and that collective participation and execution of a musical activity can spur and maintain positive social interpersonal relationships.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectmusikknb_NO
dc.subjectvelværenb_NO
dc.subjectpsykologisk velværenb_NO
dc.titleRelasjonen musikk og psykologisk velværenb_NO
dc.title.alternativeThe Relationship between Music and Psychological Well-beingnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Musikkvitenskap: 110nb_NO
dc.source.pagenumber32nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel