Show simple item record

dc.contributor.authorEngehaugen, Lene Nøkleberg
dc.date.accessioned2017-10-06T14:04:59Z
dc.date.available2017-10-06T14:04:59Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2459018
dc.descriptionBacheloroppgave, barnehagelærerutdanning, 2016.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Temaet for denne bacheloroppgaven er omsorg, og den omhandler hvordan barnehagepersonalet med sin kompetanse kan fremme omsorg for toddlerne, ett- og toåringene, i barnehagen. Det er foretatt en kvantitativ undersøkelse med telling av begreper i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (Kunnskapsdepartementet, 2011) samt Stortingsmelding nr. 19 (KD, 2015-2016), nr. 24 (KD, 2012-2013) og nr. 41 (KD, 2008-2009) for å finne ut om omsorgsbegrepet får like stor plass som lek- og læringsbegrepene. Teori og fagkunnskap er benyttet for å finne ut hvem toddlerne er, og hva som særpreger deres væremåte. Tidlig tilknytning, samt tilknytning i barnehagen sett i sammenheng med omsorg og barnehagepersonalets samlede kompetanse er viktige faktorer for å lykkes med å fremme den tryggheten og omsorgen toddlerne trenger i sin barnehagehverdag. Min problemstilling er derfor «Hvordan kan bernehagepersonalet med sin kompetanse bidra til å fremme omsorg for for toddlere i barnehagen?»nb_NO
dc.description.abstractEnglish: The theme of this bachelor thesis is caring, and it deals with how the kindergarten staff with their competence can foster care to toddlers, one- and two-year-olds, in kindergarten. It is made a quantiative survey with the counting of concepts in the Framework plan for the kindergarten content and tasks (Ministry of education, 2011) as well as the report to the White paper nr. 19 (MOE, 2015-2016), nr. 24 (MOE, 2012-2013) and nr. 41 (MOE, 2008-2009) to find out if the care-concept gets as much place as the play- and learning consepts. Theory and expertice is used to find out who the toddlers are, and what is the distinguishing characteristic of their behaviour. Early connection, as well as the connection in the kindergarten set in the context of care and kindergarten staff´s overall skills, are key factors to successfully foster safety and care toddlers are in need of at their days in kindergarten. My theme will be: «How can kindergarten staff with their competence contribute to foster care for toddlers in kindergarten?»nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectBLUnb_NO
dc.subjectomsorgnb_NO
dc.subjecttoddlerenb_NO
dc.subjectbarnehagenb_NO
dc.titleOmsorg og kompetanse for toddlerne i barnehagen.nb_NO
dc.title.alternativeCare and competence for toddlers in kindergarten.nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO
dc.source.pagenumber35nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record