• Analyse av reiselivsnæringen i Vågå Kommune 

   Lund, Per Olav; Bern, Aleksander (Oppdragsrapport;05/2023, Research report, 2023)
   Østlandsforskning ved Høgskolen i Innlandet har på oppdrag fra Vågå kommune gjennomført en analyse av reiselivsnæringen i kommunen. Formålet med arbeidet er å få belyst betydningen av reiselivet med hensyn til koblinger ...
  • Arbeidslivet i Midt- og Nord- Gudbrandsdalen: Kompetanse og rekruttering for fremtiden. 

   Bern, Aleksander; Tholstrup, Line Marie; Lauritzen, Tonje (Oppdragsrapport;7/2024, Research report, 2024)
   Østlandsforskning ved Høgskolen i Innlandet har gjennomført en utredning om kompetansebehov i privat og offentlig sektor i Midt- og Nord-Gudbrandsdalen. Utredningen er gjennomført på vegne av Midt-Gudbrandsdalen ...