Show simple item record

dc.contributor.authorEriksen, Helene Skeie
dc.date.accessioned2017-11-03T11:35:54Z
dc.date.available2017-11-03T11:35:54Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2463934
dc.descriptionBacheloroppgave folkehelse, 2017nb_NO
dc.description.abstractMetode: Litteraturstudier Resultat: Det finnes fysiske og psykologiske forskjeller for hvordan ensomhet påvirker menn og kvinners helse. Hovedfunnene viser forskjeller innenfor sosiale nettverk og fysiske plager. Kvinner har større nettverk enn menn, men føler seg mer emosjonelt ensomme, menn er mindre plaget av ensomhet, men opplever dette da ofte har små nettverk og føler seg sosialt ensomhet. Begge kjønn er utsatt for somatiske plager, men kvinner er spesielt utsatt diabetes, dette rammer ikke menn i betydelig grad. Begge kjønn opplever økt stress og føler det vanskelig å takle utfordrende livssituasjoner og problemer.nb_NO
dc.description.abstractMethod: Literature studies Results: There are physical and psychological differences for how loneliness affects men and women's health. The main findings show differences in social networks and physical ailments. Women have larger networks than men, but feel more emotionally lonely, men are less bothered by loneliness, but experience it because they often have small networks and experience social loneliness. Both sexes are prone to somatic ailments, but women are particularly prone to diabetes, this does not affect men significantly. Both sexes experience increased stress and feel difficult to cope with challenging life situations and problems.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectensomhetnb_NO
dc.subjecthelsenb_NO
dc.subjectfolkehelsenb_NO
dc.subjectulikhetnb_NO
dc.subjectkjønnsforskjellernb_NO
dc.titleEnsomhet i hverdagen helsekonsekvenser sett i et kjønnsperspektivnb_NO
dc.title.alternativeLoneliness in the daily life, health conseqences seen in a gender perspectivenb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800nb_NO
dc.source.pagenumber35nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record