Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorWiik, Trude
dc.date.accessioned2017-11-17T10:15:00Z
dc.date.available2017-11-17T10:15:00Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2466859
dc.descriptionBacheloroppgave folkehelse, 2017nb_NO
dc.description.abstractProblemstilling “Hvilke implikasjoner har sosial ulikhet for psykisk helse i ulike aldersgrupper?” Teori Sosial ulikhet i helse, hvordan sosioøkonomisk status påvirker psykisk helse og hva sosial kapital har å si for sosial ulikhet. I tillegg inngår psykiske lidelser og psykiske plager i teorien. Alt dette sees i sammenheng med voksen, foreldre og barn og unge. Metode I denne oppgaven anvendes litteraturstudie som metode. Datapresentasjon og diskusjon Datapresentasjonen tar utgangspunkt i åtte vitenskapelige artikler, som både er kvalitativ og kvantitativ. I diskusjonen sees artiklenes resultater i sammenheng med hverandre, og opp mot teori. Konklusjon Konklusjonen er at sosial ulikhet påvirker psykisk helse hele livet, men i varierende grad i de ulike aldersgruppene. Sosioøkonomisk status er av stor betydning for utvikling av psykiske helseproblemer, slik som angst og depresjon. Likevel ser en at det er mange ulike årsaksforhold og faktorer som spiller inn.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectsosial ulikhetnb_NO
dc.subjectsosioøkonomiske forholdnb_NO
dc.subjectpsykisk helsenb_NO
dc.subjectdepresjonnb_NO
dc.subjectangstnb_NO
dc.titleSosial ulikhet og psykisk helsenb_NO
dc.title.alternativeSocial inequality and mental healthnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800nb_NO
dc.source.pagenumber49nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel