Show simple item record

dc.contributor.authorBenberg, Kristin
dc.date.accessioned2017-11-27T12:06:36Z
dc.date.available2017-11-27T12:06:36Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2468122
dc.descriptionBacheloroppgave i barnehagelærerutdanning, Høgskolen i Innlandet, 2017.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Denne oppgaven er basert på problemstillingen: Hvilken innflytelse har begrepet sikkerhet på bruk av naturen med de yngste, og i hvilken grad finnes det forskjeller mellom barnehager i Norge og Tyskland? For å kunne svare på problemstillingen har jeg belyst både tysk- og norskspråklig teori. Her kommer jeg innom styringsdokumenter, sikkerhetsbegrepet og naturen som startkapital for barn. I denne sammenheng har jeg intervjuet en norsk og en tysk barnehage. Resultatene av intervjuene var deretter grunnlaget for drøfting opp mot teoriene som ble belyst i starten, og en sammenligning av norsk og tysk barnehagekultur i forhold til sikkerhet og bruk av naturen. Jeg kom frem til at det er godt kjent at natur er viktig for barn, men at praksisen i barnehagene ikke tar nok høyde for dette. Dette har flere grunner, som for eksempel omfattende og strenge sikkerhetsregler og rutiner. Det ble også tydelig at det finnes kulturelle forskjeller mellom det tyske og det norske barnehagesystemet. Oppgaven inviterer til å brukes som en tankevekker, men like gjerne som en invitasjon til å forske videre på feltet. Jeg tror at barnehagesektoren kan lære av å se og lære av andre land. Jeg oppfordrer med denne oppgaven til å bruke de mulighetene vi har for å skape mer kvalitet – alt for barns beste!nb_NO
dc.description.abstractEnglish: This thesis is based on my research question: What impact has safety regulations on the way in which nature is used as an arena for the youngest, and are there differences between early childhood care institutions in Norway and Germany? To answer the question, I have highlighted German- and Norwegian literature, such as official documents, safety concepts and theories about nature and children. I interviewed a Norwegian and a German early child care institution. The results of the interviews were then the basis for discussion of theories which were discussed in the beginning and a comparison of Norwegian and German early childhood care culture in relation to safety and use of nature. I concluded that it is well known that nature is important for children, but that early child care undervalues its importance. This has several reasons, such as safety rules and procedures. It was also evident that there are cultural differences between the German and Norwegian early child care systems. This thesis invites to be used as an eye-opener, but just as well as an invitation to further research in the field. I believe that the early child care sector can learn from other countries. I hope with this project to motivate to use the opportunities we have, to create more quality - all for children's best!nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectBLUnb_NO
dc.subjectsikkerhetnb_NO
dc.subjectnaturnb_NO
dc.subjectbarnehagekulturnb_NO
dc.subjectNorgenb_NO
dc.subjectTysklandnb_NO
dc.titleSikkerhet og bruk av naturen. En sammenligning av norsk og tysk barnehagekultur.nb_NO
dc.title.alternativeSafety and use of nature. A comparison of Norwegian and German early childhood care culture.nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber47nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record