Show simple item record

dc.contributor.authorAzouaoui, Mina Kathrine Tajet
dc.contributor.authorLarsen, Ida Esbjørnsen
dc.date.accessioned2017-12-08T07:41:28Z
dc.date.available2017-12-08T07:41:28Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2469617
dc.descriptionBacheloroppgaver sykepleie, 2017nb_NO
dc.description.abstractIntroduksjon: Depresjon er meget hyppig i befolkningen, og verdens helseorganisasjon har slått fast at depresjon er en av de ledende årsaker til sykdom i verden. Hensikt: Gjennom denne oppgaven ønsker vi å tilegne oss mer kunnskap om hvordan sykepleier kan fremme håp hos pasienter med moderat depresjon, gjennom tilnærmingsmåten kommunikasjon og relasjon. Metode: Dette er et litterært studie som er basert på pensumlitteratur, selvvalgt litteratur samt fire forskningsartikler. De fire forskningsartiklene vi har benyttet er alle engelskspråklige. Vi vil gjennom drøftingskapittelet kombinere faglig kunnskap, våre praksiserfaringer, relevante resultater fra forskning og pensumlitteratur. Resultat/konklusjon: For at sykepleier skal kunne fremme håp hos pasienter med moderat depresjon, må sykepleieren se mennesket bak sykdommen. Dette for å skape en god relasjon, slik at pasienten føler seg sett og hørt, og får tillit til oss som sykepleiere. Kommunikasjon og relasjonsbygging er en god tilnærmingsmåte i møtet med en pasient som lider av depresjon. Kommunikasjon og relasjon kan bidra til å motivere og utfordre pasienten slik at vedkommende kan føle på mestring, og dermed ha mer tro på seg selv. Det kan være utfordrende for pasienter med depresjon å opprettholde håpet i sin situasjon. Sykepleier kan gjennom kommunikasjon og relasjon veilede og motivere pasienten til å opprettholde håpet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectdepresjonnb_NO
dc.subjectrelasjonsbyggingnb_NO
dc.subjectsykepleienb_NO
dc.titleTap av håp – hvordan fremme håp hos pasienter med depresjonnb_NO
dc.title.alternativeLoss of hope – how to promote hope in patients with depressionnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808nb_NO
dc.source.pagenumber45nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record