Show simple item record

dc.contributor.authorBerg, Even Andreas
dc.contributor.authorVivang, Espen
dc.date.accessioned2017-12-08T08:58:16Z
dc.date.available2017-12-08T08:58:16Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2469667
dc.descriptionBacheloroppgaver sykepleie, 2017nb_NO
dc.description.abstractNorsk sammendrag: Bakgrunn KOLS er en sykdom som har rammet rundt 250.000-300.000 mennesker i Norge. Trolig har bare halvparten av disse fått diagnosen. KOLS er et stort folkehelseproblem, og står for en stor andel av dødsårsakene her i landet. Hensikt Gjennom praksis og arbeidserfaring har vi møtt mange pasienter med KOLS. Vi ønsket i denne Bacheloroppgaven å se nærmere på hva vi som sykepleiere kan bidra med for å hjelpe en pasient til å øke og holde ved like motivasjonen til å gjennomføre livsstilsendring slik at pasienten kan få økt sitt fysiske funksjonsnivå. Metode Vi har brukt litteraturstudie som metode for denne oppgaven, og har brukt oppdatert fag- og forskningslitteratur for å belyse vår problemstilling. Resultat Hvordan motivasjonsskapende tiltak ved bruk av motiverende intervju kan bidra til at pasient med KOLS kan lykkes i å gjennomføre en livsstilsendring. Konklusjon For at pasient skal lykkes i å holde ved like motivasjonen til en livsstilsendring, har vi sett at det å bruke motiverende intervju, sammen med god kommunikasjon kan være gode tiltak.nb_NO
dc.description.abstractEnglish summary: Background COPD is a disease that has affected around 250,000-300,000 people in Norway. Probably only half of them have had the disease. COPD is a major public health problem, and accounts for a large proportion of the causes of death in this country. Purpose Through practice and work experience we have met many patients with COPD. We wanted in this bachelor task to look into what we as nurses can help a patient increase, and sustain the motivation to carry out lifestyle change so that the patient can increase his physical level of functioning. Method We have used literature study as a method for this assignment, and have used up-to-date academic and research literature. Result How motivational measures using motivational interviews can help a patient with COPD succeed in implementing a lifestyle change. Conclusion In order for the patient to succeed in keeping just the motivation for a lifestyle change, we have seen that using motivational interviews, along with good communication, can be good measures.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectkolsnb_NO
dc.subjectmotiverende intervjunb_NO
dc.subjectkronisk obstruktiv lungesykdomnb_NO
dc.subjectlivskvalitetnb_NO
dc.titleLivsstilsendring for pasient med kronisk obstruktiv lungesykdomnb_NO
dc.title.alternativeLifestyle change for patient with chronic obstructive pulmonary diseasenb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808nb_NO
dc.source.pagenumber48nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record