Show simple item record

dc.contributor.authorBjørneby, Inger Hilde
dc.contributor.authorHerneshagen, Eva Solveig
dc.date.accessioned2017-12-08T09:23:18Z
dc.date.available2017-12-08T09:23:18Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2469685
dc.descriptionBacheloroppgaver sykepleie, 2017nb_NO
dc.description.abstractProblemstilling: «Hvordan kan hjemmebasert omsorg tilrettelegge for en trygg hjemmedød, for en palliativ kreftpasient og pårørende?». Hensikten: Oppgaven har som hensikt å se på hvordan Hjemmebasert Omsorg, kan tilrettelegge for en trygg hjemmedød. I tillegg ønsker vi å innhente mer kunnskap, slik at vi er mer trygge i planleggingen av hjemmedød som nyutdannet sykepleiere. Metode: Bacheloroppgaven er en fordypningsoppgave, som er basert på et selvvalgt tema. Oppgaven er en litteraturstudie som bygger på pensum, selvvalgt litteratur, kvalitativ og kvantitativ forskning. Teori: Vi har funnet teori som vi mener er relevant, for å kunne besvare vår problemstilling. Utvalgte sykepleieteoretikere er: Joyce Travelbee og Dame Cicely Saunders, siden deres sykepleieteori passer godt til vårt tema. Videre har vi valgt å anvende lovverk, yrkesetiske retningslinjer, samhandlingsreformen og FN`s erklæring om menneskerettigheter som vi mener er relevant til vår problemstilling. Konklusjon: Vi ser at pasientene som i utgangspunktet ønsker hjemmedød, kan få dette tilrettelagt. Siden midler har blitt overflyttet fra spesialist- til primærhelsetjenesten. Men at ledelsen i kommunene må prioritere midlene riktig, slik at den palliative omsorgen styrkes og ivaretas. Samtidig ser vi at hjemmedød kan ende opp i et etisk dilemma, hvis det oppstår konflikt mellom pårørende og pasient. Dette kan dreie seg om at pårørende ikke lenger har overskudd eller energi, til å ha den palliative pasienten hjemme.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectpalliativ pleienb_NO
dc.subjectkreftnb_NO
dc.subjectsykepleienb_NO
dc.titleMitt hjem er min borg - vi er alle konger eller dronninger i vårt hjemnb_NO
dc.title.alternativeMy home is my castle - we are all kings or queens in our homenb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808nb_NO
dc.source.pagenumber46nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record