Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBøvolden, Camilla Hansen
dc.contributor.authorKorsmo, Marthe
dc.date.accessioned2017-12-08T10:12:05Z
dc.date.available2017-12-08T10:12:05Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2469724
dc.descriptionBacheloroppgaver sykepleie, 2017nb_NO
dc.description.abstractBakgrunn: I sykepleie til eldre med demensutvikling kreves en tilnærming som vi ønsker å lære mer om. I dag har cirka 66.000 personer en demensdiagnose i Norge. Oppgaven er rettet mot brukermedvirkning i hverdagslige aktiviteter til pasienter med demens i sykehjem. Her blir Joyce Travelbee’s mellommenneskelige sykepleietenkning sentral. Vi ønsker å se på sammenhengen dette har med søvnkvalitet på natt. Hensikt: Oppgavens hensikt er å belyse hvordan brukermedvirkning enklere kan være en del av demensrammedes hverdag på sykehjem. Brukermedvirkning i sammenheng med aktivitet vil kunne gi en høyere søvnkvalitet på natt. Kunnskap om dette vil gjøre hverdagen som sykepleier mer givende og enklere. Pasientenes hverdag vil også bli bedre, og søvnkvaliteten vil øke. Metode: Oppgaven er et litteraturstudie basert på litteratur, forskning og praksiserfaringer. Resultat: Forskning viser at brukermedvirkning er mulig hos personer med demens i større grad enn hvordan det benyttes nå. Det viser seg også at brukermedvirket aktivitet på dagtid fremmer søvn på nattestid. Studier viser også at eldre demensrammede har et ønske om å være i mer aktivitet enn hva de har mulighet til. Konklusjon: Sykepleieren må ha kunnskaper om hvordan man tilrettelegger for økt brukermedvirkning hos pasienter med demens. Inkludering i hverdagslige aktiviteter vil ha positiv innvirkning på søvnkvalitet og livskvalitet. Tilnærmingsmåtene sykepleieren benytter seg av i møtet med den demensrammede har mye å si for det mellommenneskelige forholdet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleBrukermedvirkning og søvnkvalitet hos personer med demensnb_NO
dc.title.alternativePatient participation and sleep quality for people with dementianb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808nb_NO
dc.source.pagenumber49nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel