Show simple item record

dc.contributor.authorDanielsen, Linn Cecilie
dc.contributor.authorNordholm, Maren
dc.date.accessioned2017-12-08T10:19:19Z
dc.date.available2017-12-08T10:19:19Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2469730
dc.descriptionBacheloroppgaver sykepleie, 2017nb_NO
dc.description.abstractTema: Palliativ pleie til pasienter som ønsker å avslutte livet i eget hjem. Hensikt: Å få mer kunnskap om palliative pasienter slik at vi som sykepleiere kan ivareta verdigheten og skape trygghet, i denne sårbare situasjonen. Problemstilling: ”Hvordan kan sykepleiere ivareta pasientens trygghet og verdighet for palliative pasienter som ønsker å avslutte livet i eget hjem?” Metode: Litteraturstudie som er basert på tidligere pensumlitteratur, selvvalgt faglitteratur og nyere forskning, samt tidligere egne erfaringer fra praksisstudier. Konklusjon: For at sykepleiere skal kunne ivareta palliative pasienter i eget hjem, er det viktig å fokusere på verdighet og trygghet. For å ivareta verdighet og trygghet er det mange faktorer som må være tilstede. Verdighet kan oppnås gjennom å se pasienten som et likestilt menneske, derfor bør Joyce Travelbees menneske-til-menneske-forhold benyttes. Å ha retten til å bevare realistisk håp og ivareta sine åndelige behov er også sterkt knyttet mot følelsen av verdighet. Trygghet kan opprettholdes ved at man har tilgjengelige pårørende, kompetente sykepleiere med gode kommunikasjonsferdigheter, en palliativ plan og ha et kontinuerlig, tillitspreget samarbeid.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectpalliativ pleienb_NO
dc.subjectsykepleienb_NO
dc.titleÅ leve mens du er i live: livskvalitet i livets sluttfasenb_NO
dc.title.alternativeTo live while you are alive: quality of life as it is coming to an endnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808nb_NO
dc.source.pagenumber47nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record