Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEidem, Kristin
dc.contributor.authorPålerud, Linn Monica Kjølstad
dc.date.accessioned2017-12-08T12:56:40Z
dc.date.available2017-12-08T12:56:40Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2469805
dc.descriptionBacheloroppgaver sykepleie, 2017nb_NO
dc.description.abstractHensikt: Finne ut hvordan vi som sykepleiere kan forebygge underernæring hos pasienter med kols, ved hjelp av kartleggingsverktøy og ernæringsscreening, samt kartlegge viktigheten av brukermedvirkning og veiledning i det forebyggende arbeidet. Problemstilling: Hvordan kan sykepleiere bidra til at pasienten selv gjennom veiledning og brukermedvirkning kan redusere risikoen for underernæring? Metode: Denne bacheloroppgaven er en litteraturstudie som er bygd opp av pensumlitteratur og selvvalgt litteratur og forskning. Vi har benyttet oss mest av kvalitativ forskning, men har også med en kvantitativ forskning. Teori: I teoridelen presenteres det litteratur som er relevant for besvarelsen av vår problemstilling og som er relevant for drøftingsdelen. Her presenteres sykepleieteoretiker Virginia Henderson, kols, underernæring, empowerment og veiledning. Konklusjon: Det er flere årsaker til underernæring hos pasienter med kols. For å forebygge dette må sykepleiere være observante og iverksette tiltak tidlig. Det krever også en innsats fra pasienten selv, da han må være motivert for en endring. Pasienten bør også tilegne seg tilstrekkelig kunnskaper om sin sykdom, slik at han kan ta bevisste valg som fremmer sin helse.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectkolsnb_NO
dc.subjectkronisk obstruktiv lungesykdomnb_NO
dc.subjectunderernæringnb_NO
dc.subjectmestringnb_NO
dc.titleUnderernæring hos pasienter med kolsnb_NO
dc.title.alternativeMalnutrition in patients with COPDnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808nb_NO
dc.source.pagenumber45nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel